Snelheidsverlaging bevordert verkeersveiligheid bebouwde kom

Normal unnamed  4

De verlaging van de snelheid in de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h gaat zeer waarschijnlijk leiden tot minder slachtoffers. De VNG vindt dit een positieve ontwikkeling en wil daarom samen met het Rijk, andere wegbeheerders en betrokken partijen zoals het SWOV, dit uitwerken.

Om duidelijk te maken wat nodig is voor de invoering van een snelheidsverlaging, gaan we met onze achterban in gesprek over de uitvoerbaarheid ervan. Verder is een impactanalyse van belang, zodat duidelijk is wat de implicaties zijn om daarna een gedegen besluit te nemen.

Verkeersveiligheid

Als VNG steunen wij het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Eerder dit jaar is de `Stockholm declaration` gepubliceerd met daarin de intentie van de ministers om 30 km/h in de bebouwde kom in te voeren. Een lagere snelheid draagt bij aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze dorpen en steden. Het draagt bij aan het doel om 0 slachtoffers in Nederland te bereiken. Veel gemeenten zijn nu al met dit dossier bezig en er zijn al moties aangenomen om de snelheid naar 30km/h terug te brengen. Alleen bij verkeersaders wordt dan nog 50 km/h toegepast.

Uitvoerbaarheid

De VNG wil graag in gesprek met de minister over de uitvoering. Hierbij zijn vooral aspecten als herinrichting, handhaving en geluid te noemen. In Nederland wordt door de politie de 30 km/h gehandhaafd als de weg ook daarop is ingericht. De invoering van deze snelheidsverlaging betekent dat alle wegen die van 50 km/h naar 30 km/h worden teruggebracht een nieuwe weginrichting nodig hebben. Dit kost geld en heeft tijd nodig.

Verder is het niet wenselijk dit op alle wegen toe te passen, omdat de bereikbaarheid gewaarborgd moet blijven. Vooral in grotere gemeenten zijn 50 km/h-wegen nodig om bijvoorbeeld stadsdelen met elkaar te verbinden. Verder gelden er normen voor geluidsoverlast waarmee rekening gehouden moet worden. Het terugbrengen van 50km/h naar 30kmk/h heeft naast het genoemde effect op verkeersveiligheid ook een positieve impact op actieve en duurzame mobiliteit. De beslissing om kortere afstanden te voet of met de fiets af te leggen of het OV te pakken zal eerder worden gemaakt.

 

Dit artikel verscheen eerst op Nederland Actueel

Adverteren op Vlieland-Actueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Vlieland-Actueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Vlieland
23:01

16° C

Zwaarbewolkt

2.57 km/h

77%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief